Наука

З самого моменту створення в 1930 році Харківський авіаційний інститут розвивався не тільки як кузня кадрів для авіаційної, а пізніше, і для ракетно-космічної промисловості, а й як провідна наукова організація в області авіаційно-космічної техніки і технології.
Багатьом розробкам ХАІ може бути присвоєно епітет "вперше".
Так вже в 1932 р. співробітником ХАІ, авіаконструктором ЙІ.Г. Німаном за активної участі студентів був створений перший в Європі пасажирський літак "ХАІ-1" з шасі, що прибирається, який показав рекорд швидкості 292 км/год. З 1934 по 1940 рр. ці літаки експлуатувалися на регулярних пасажирських авіалініях.
У 1935 р. викладачем інституту А.М. Люлькою, що став згодом генеральним конструктором, був спроектований перший в СРСР турбореактивний двигун.
З 1937 р. в ХАІ працював перший в Україні студентський ракетний гурток, який став основою для розвитку наукових досліджень в галузі створення ракет і підготовки фахівців в цьому напрямі.
У 1948 р викладач ХАІ Р.В. Піхтовніков отримав піонерське авторське свідоцтво на спосіб штампування вибухом, що поклало початок всесвітньо відомої наукової школи "Обробка матеріалів імпульсними джерелами енергії".
Цей список можна продовжувати і продовжувати.
Сьогодні ХАІ - це потужний навчально-науковий комплекс, який має глибокі наукові традиції, добре відомий і визнаний не тільки в Україні, але і в країнах ближнього і далекого зарубіжжя. Понад сорок провідних вчених ХАІ в різні роки стали лауреатами Державних премій СРСР, УРСР, України.
В університеті успішно функціонують понад двадцять наукових шкіл, представники яких проводять наукові дослідження в галузі фундаментальних і прикладних напрямків математики, фізики твердого тіла, механіки рідини, газу та плазми, проблем розробки і створення сучасних зразків авіаційно-космічної техніки, двигунів, приладів та радіоелектронних систем, інформаційних технологій. Підготовка фахівців вищої кваліфікації через аспірантуру і докторантуру ХАІ ведеться по тридцяти чотирьом науковим спеціальностям.
Університетська наука робить вагомий внесок у розвиток національної аерокосмічної науки, техніки, технології машино- і приладобудування.
Серед унікальних об'єктів наукової бази університету слід зазначити два об'єкти, що мають статус Національного надбання України - аеродинамічний комплекс і науково-дослідний інститут проблем фізичного моделювання режимів польоту. Інші наукові об'єкти - стенд для натурних випробувань компресорів авіаційних двигунів потужністю до 4000 кВт, стенд моделювання системи двохфазної термостабілізації космічних станцій, навчально-науковий центр комп'ютерних технологій CAD/CAM/CAE, супутникові навігаційні системи "ГЛОНАС" і "Цикада"; моделюючий автоматизований сертифікаційний стенд сонячної енергетики, зал і обладнання для випробувань на міцність і сертифікації літальних апаратів, стенди діагностики авіаційних двигунів; зал і обладнання для випробувань електроракетних двигунів в умовах космічного вакууму; науково-дослідний полігон для штампування деталей енергією вибуху і багато інших також не мають аналогів в Україні, а багато - і в світі.
Вчені ХАІ активно співпрацюють з провідними організаціями, фірмами та урядовими установами багатьох країн світу. Більш ніж в двадцяти країнах близького і далекого зарубіжжя, серед яких Росія, Німеччина, Франція, Нідерланди, США, КНР, Мексика, Австралія впроваджені науково-технічні розробки вчених ХАІ. Проводиться підготовка магістрів в політехнічному університеті в Мексиці. Державним Комітетом з науки і техніки Мексики ХАІ включений до реєстру університетів, навчання в яких фінансується державою.
В ХАІ проводяться науково-дослідні роботи за наступними напрямками:
 • льотні випробування нових зразків літаків за допомогою динамічно подібних літаючих моделей;
 • розробка і створення безпілотних літальних апаратів для спостереження, картографування та іншого призначення;
 • технології та обладнання для високошвидкісного формоутворення листових деталей (штампування вибухом, електрогідравлічна штампування, імпульсний різання прокату, брикетування стружки та ін.);
 • комплексні дослідження втоми і довговічності конструкцій, прогнозування ресурсу;
 • дослідження в області дозвуковій і надзвуковий аеродинаміки;
 • технології нанесення покриттів зі спеціальними властивостями (іонно-плазмові, газоструминні, газо-детонаційні та ін.);
 • моделювання та синтез теплоенергетичних систем;
 • проектування конструкцій з композиційних матеріалів;
 • розробка медичних комп'ютерних інформаційних і діагностичних комплексів (кардіографи, енцефалографи, реографи, спірографи і ін.);
 • комп'ютерні системи діагностики авіаційних двигунів;
 • створення високоефективних електроракетніх двигунів;
 • розробка газоструминних термоінструментів (для різання граніту, очищення поверхонь, нанесення антикорозійного покриття та ін.);
 • дослідження газодинамічних процесів в авіаційних двигунах;
 • системні технології проектування;
 • розробка і створення нетрадиційних енергосистем (джерел електроенергії на основі сонячних батарей, вітроенергетичних комплексів);
 • дистанційне зондування поверхні з аерокосмічних носіїв;
 • розробка систем управління і контролю літальних апаратів;
 • розробка і створення високоефективних холодильних агрегатів для харчової промисловості;
 • технології зварювання різнорідних кольорових металів;
 • розробка і створення устаткування на повітряній подушці;
 • обладнання для контролю якості авіаційних, автомобільних і котельних палив, підвищення ефективності роботи котелень станцій, які використовують нафтопродукти;
 • обладнання для бурових установок (каротажні системи, реєстратори моменту на валу ротора і ін.).
Практично всі запропоновані розробки доведені до дослідного зразку, пройшли апробацію і використовуються на підприємствах авіаційно-космічної та суміжних галузей машинобудування. Серед підприємств-постійних партнерів, які активно співпрацюють з ХАІ в області впровадження наукоємних розробок ХДАВО, АНТК ім. О. К. Антонова, ДКБ "Південне", ВО "Південний машинобудівний завод", ВАТ "Мотор-Січ", ЗМКБ "Прогрес", корпорація "ФЕД", "Комунар", ХАРТРОН, "Завод ім. Малишева", ВО "Турбоатом", НВП "Машпроект", НДІ аеропружних систем і багато інших.
  Ми завжди готові до співпраці!