ВІДКРИТІ ІНФОРМАЦІЙНІ І КОМП'ЮТЕРНІ ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 
     Збірник наукових праць «Відкриті інформаційні та комп'ютерні інтегровані технології» засновано в березні 1998 року. Журнал виходить чотири рази на рік. У збірнику висвітлюються методи інтегрованого проектування, конструювання, тривимірного параметричного моделювання, підготовки виробництва, інженерного аналізу за допомогою систем САD/САМ/САЕ/PLM, питання аеродинаміки, міцності, конструкції і технології виробництва авіаційної техніки. Розглядаються методи забезпечення безпеки конструкцій при тривалій експлуатації, системи інформаційного забезпечення життєвого циклу літаків, системи забезпечення безпеки життєдіяльності для літальних апаратів, питання економічного аналізу ризиків, методи підтримки, ухвалення управлінських рішень. Видання розраховано на фахівців промислових і наукових організацій, викладачів, аспірантів і студентів.
     Електронний варіант випусків збірників можна знайти на сайті Національної бібліотеки України 
ім. В.І. Вернадського та на сайті Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».