"ГУМАНІТАРНИЙ ЧАСОПИС"

 

Збірник наукових праць. Виходить чотири рази на рік. Збірник містить наукові праці, які відображають широке коло філософських проблем історії та сучасності в галузі гносеології та феноменології, соціальної філософії, антропології та філософії культури. Видання розраховане на науковців, викладачів філософії та інших гуманітарних дисциплін і всіх, хто цікавиться філософською проблематикою.