АВІАЦІЙНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЯ

 

Науково-технічний журнал. Виходить шість разів на рік. Журнал відображає наукові досягнення діяльності вчених вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів, виробничих підприємств, потенційних претендентів наукових ступенів і звань в області проблем розвитку теорії, практики конструювання і технології авіаційно-космічної техніки; систем управління; радіоелектронних систем; комп'ютерних систем та інформаційних технологій в управлінні підприємствами, програмами та проектами. Видання розраховане на фахівців промислових і наукових організацій, викладачів, аспірантів і студентів.
 
Індекс журналу в Каталозі передплатних видань України - 08985.