Будущим магистрам

До уваги вступників, які вступають на спеціальності 051 Економіка та 053 Психологія для здобуття освітнього ступеня магістр на основі освітнього ступеня бакалавр у 2018 році

 

Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується набор вступників на 1 курс для здобуття освітнього ступеня магістр на основі освітнього ступеня бакалавр у 2018 році

Фак-т Спеціальності Магістерські програми Програма фахового іспиту за освітньо-професійною програмою Програма додаткового фахового іспиту за освітньо-професійною програмою Програма фахового іспиту за освітньо-науковою програмою Програма додаткового фахового іспиту за освітньо-науковою програмою
№1 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Літаки і вертольоти завантажити завантажити завантажити завантажити
Технологія виробництва  та ремонту літальних апаратів
Випробування та сертифікація літальних апаратів завантажити завантажити
272 Авіаційний транспорт Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів завантажити завантажити
131 Прикладна механіка Динаміка і міцність машин завантажити завантажити
122 Комп’ютерні науки Інформаційні технології проектування завантажити завантажити завантажити завантажити
Системне проектування завантажити завантажити завантажити завантажити
126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології підтримки віртуальних середовищ
101 Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища завантажити завантажити
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Експертиза товарів та послуг завантажити завантажити
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство  завантажити завантажити
№2 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Авіаційні двигуни та енергетичні установки завантажити завантажити
Технологія виробництва а/д та енергетичних установок завантажити завантажити
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп'ютерні технології проектування та виробництва        
144 Теплоенергетика  Теплофізика завантажити завантажити завантажити завантажити
Енергетичний менеджмент
142 Енергетичне машинобудування Газотурбінні установки і компресорні станції завантажити завантажити
133 Галузеве машинобудування Комп'ютерний інжиніринг завантажити завантажити
131 Прикладна механіка Роботомеханічні системи та комплекси завантажити завантажити
Інженерія логістичних систем завантажити завантажити
Машини та технології пакування завантажити завантажити
№3 173 Авіоніка Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів завантажити завантажити
272 Авіаційний транспорт Інтелектуальні транспортні системи завантажити завантажити
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 
Комп’ютерно-інтегроване управління в енергетиці         
122 Комп'ютерні науки Комп'ютерізація обробки інформації та управління завантажити завантажити завантажити завантажити
Інтелектуальні системи та технології завантажити завантажити
126 Інформаційні системи та технології Розподілені інформаційні системи        
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Інтелектуальні інформаційні вимірювальні системи завантажити завантажити
Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції завантажити завантажити
Якість, стандартизація та сертифікація  завантажити завантажити
113 Прикладна математика 
Обчислювальний інтелект
завантажити завантажити
Математичне та комп'ютерне моделювання
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп'ютерні системи технічного зору завантажити завантажити
Інженерія мобільних додатків
Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва завантажити завантажити
№4 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Ракетні та космічні комплекси завантажити завантажити завантажити завантажити
Ракетні двигуни та енергетичні установки завантажити завантажити завантажити завантажити
Супутники, двигуни та енергетичні установки завантажити завантажити
Проектування та виробництво композитних конструкцій завантажити завантажити завантажити завантажити
124 Системний аналіз Системний аналіз і управління завантажити завантажити
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії завантажити завантажити
Енергетичний менеджмент та енергоефективність 
193 Геодезія та землеустрій Геоінформаційні системи і технології  завантажити завантажити
103 Науки про Землю Космічний моніторинг Землі завантажити завантажити
№5 172 Телекомунікації та радіотехніка Радіоелектронні комп’ютеризовані засоби завантажити завантажити завантажити завантажити
Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси завантажити завантажити завантажити завантажити
Інформаційні мережі зв’язку завантажити завантажити завантажити завантажити
Технології та засоби телекомунікацій завантажити завантажити завантажити завантажити
163 Біомедична інженерія Біомедична інформатика та радіоелектроніка завантажити завантажити завантажити завантажити
123 Комп'ютерна інженерія Комп’ютерні системи та мережі завантажити завантажити завантажити завантажити
Системне програмування
Програмовні мобільні системи та Інтернет речей
125 Кібербезпека Безпека інформаційних і комунікаційних систем завантажити завантажити завантажити завантажити
Кібербезпека індустріальних систем
№6 281 Публічне управління та адміністрування Менеджмент організацій та адміністрування завантажити завантажити
073 Менеджмент Менеджмент завантажити завантажити
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності завантажити
Логістика завантажити
Управління проектами завантажити завантажити завантажити
051 Економіка Світова економіка завантажити завантажити завантажити завантажити
Економіка підприємства
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит завантажити завантажити завантажити завантажити
075 Маркетинг Маркетинг завантажити завантажити
071 Облік і оподаткування Облік і аудит завантажити завантажити завантажити завантажити
121 Інженерія програмного забезпечення Хмарні обчислення та Інтернет речей завантажити завантажити завантажити завантажити
№7 035 Філологія 035.10 Прикладна лінгвістика завантажити завантажити
053 Психологія Психологічне консультування та психотерапія завантажити завантажити
Психологічна робота з кадрами та PR        
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документознавство та інформаційна діяльність завантажити завантажити

 

Для всіх спеціальностей

Програма вступного випробування для здобуття освітнього ступеня магістра за освітньо-професійною програмою з іноземної мови (англійська мова) для спеціальності 035 Філологія (завантажити)

Програма вступного випробування для здобуття освітнього ступеня магістра за освітньо-науковою та освітньо-професійною програмами з іноземної мови (англійська мова) (завантажити)

Програма вступного випробування для здобуття освітнього ступеня магістра за освітньо-науковою та освітньо-професійною програмами з іноземної мови (німецька мова) (завантажити)

Програма вступного випробування для здобуття освітнього ступеня магістра за освітньо-науковою та освітньо-професійною програмами з іноземної мови (французька мова) (завантажити)