Аспирантура и докторантура

Аспірантура та докторантура

     Аспірантура університету відкрита в 1930, докторантура – у 1962 році. За час роботи аспірантури та докторантури підготовлено понад 1100 кандидатів і 105 докторів наук, серед яких відомі вчені в галузі фізико-математичних, технічних, історичних та філософських наук.
     Аспірантура готує науково-педагогічних і наукових фахівців з відривом і без відриву від виробництва, а докторантура з відривом від виробництва.

     Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється за рахунок:
     1) коштів державного бюджету України – за державним контрактом для роботи у державному секторі народного господарства;
    2) коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;
       3) іноземців та осіб без громадянства на підставі:
       - міжнародних договорів України;
       - загальнодержавних програм;
       - договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами.
 

 

   В «ХАІ» спеціалізовані ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій працюють за спеціальностями, зазначеними в розділі «Спеціалізовані ради».

Програми вступних іспитів до аспірантури за спеціальностями

Шифр галузі Галузь знань Код спеціальності Найменування спеціальності
03 Гуманітарні науки 033 Філософія (pdf)
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка (pdf)
10 Природничі науки 103 Науки про Землю (pdf)
12 Інформаційні технології (pdf) 121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології
123 Комп'ютерна інженерія
125 Кібербезпека
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство (pdf)
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка (pdf)
14 Електрична інженерія 142 Енергетичне машинобудування (pdf)
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (pdf)
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка (pdf)
173 Авіоніка (pdf)

Програми вступних іспитів до аспірантури з філософії (pdf), іноземної мови (pdf), української (російської) мови (pdfдля іноземців.

Рейтинговий список вступників до денної аспіратнури у 2017 році (pdf)