Висновки акредитаційної комісії

ВИСНОВКИ експертної комісії з первинної акредитації освітньо-професійної програми «Автомобілі та автомобільне господарство» зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (завантажити, pdf)

ВИСНОВКИ експертної комісії з первинної акредитації освітньо-професійної програми «Психологічне консультування та психотерапія» зі спеціальності 053 «Психологія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (завантажити, pdf)

ВИСНОВКИ експертної комісії з первинної акредитації освітньо-професійної програми «Енергетичний менеджмент» зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (завантажити, pdf)
 
ВИСНОВКИ експертної комісії з первинної акредитації освітньо-професійної програми «Комп’ютерно-інтегровані технології» зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (завантажити, pdf)

ВИСНОВКИ експертної комісії з первинної акредитації освітньо-професійної програми «Екологія та охорона навколишнього середовища» зі спеціальності 101 «Екологія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (завантажити, pdf)

ВИСНОВКИ експертної комісії з акредитації освітньо-професійної програми «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» зі спеціальності 125 «Кібербезпека» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (завантажити, pdf)

ВИСНОВКИ експертної комісії з акредитації освітньо-професійної програми «Системний аналіз і управління» зі спеціальності 124 «Системний аналіз» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (завантажити, pdf)

ВИСНОВКИ Експертної комісії з акредитації освітньо-професійної програми «Прикладна математика» зі спеціальності 113 «Прикладна математика» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (завантажити, pdf)

Експертні висновки про результати проведення акредитаційної експертизи на провадження освітньої діяльності Національним аерокосмічним університетом ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» у сфері вищої освіти, пов’язаної з підготовкою фахівців на отримання освітнього ступеня «магістр» - галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 053 «Психологія» (pdf, завантажити)

Експертні висновки про результати проведення акредитаційної експертизи на провадження освітньої діяльності Національним аерокосмічним університетом ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» у сфері вищої освіти, пов’язаної з підготовкою фахівців на отримання освітнього ступеня «бакалавр» за напрямом 6.040301 «Прикладна математика» (pdf, завантажити)

Експертні висновки про результати проведення акредитаційної експертизи спеціальності 053 "Психологія" освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" (Наказ Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" №236 від 07.06.2017 р.; Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.06.2017 р. №1072-А) (pdf, завантажити)

Експертні висновки про результати проведення чергової акредитаційної експертизи на право провадження освітньої діяльності Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" у сфері вищої освіти зза напрямом підготовки 6.030102 «Психологія» (pdf, завантажити).

Висновок про результати проведення акредитаційної експертизи на провадження освітньої діяльності Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" у сфері вищої освіти пов'язаної з підготовкою фахівців для отримання освітнього ступеню "магістр" зі спеціальності  8.02030303 "Прикладна лінгвістика" (pdf, завантажити)

Експертні висновки про результати проведення чергової акредитаційної експертизи на право провадження освітньої діяльності Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" у сфері вищої освіти згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2016 р. №138-А. за напрямом підготовки 6.050201 «Системна інженерія» (pdf, завантажити), за напрямом підготовки 7.05020101, 8.05020101 «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» (pdf, завантажити).

Висновки про результати проведення акредитаційної експертизи на провадження освітньої діяльності Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" у сфері вищої освіти у зв'язку з проведенням акредитації напрямку 6.170101 "Безпека інформаційних і комунікаційних систем" (pdf, завантажити)

Висновки про результати проведення акредитаційної експертизи на провадження освітньої діяльності Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" у сфері вищої освіти, пов'язаної з підготовкою фахівців для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" зі спеціальності 7.07010601 "Автомобілі та автомобільне господарство" та освітнього ступеня "магістр" зі спеціальності 8.07010601 "Автомобілі та автомобільне господарство" (pdf, завантажити)

Висновки про результати проведення акредитаційної експертизи на провадження освітньої діяльності Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" у сфері вищої освіти, пов'язаної з підготовкою фахівців для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" зі спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" (pdf, завантажити)

Висновки про результати проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів спеціальності 8.03050801 "Фінанси і кредит" галузі знань: 0305 "Економіка та підприємноцтво" у Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"(pdf, завантажити)

Висновки про результати проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів спеціальності 8.03050401 "Економіка підприємства" галузі знань: 0305 "Економіка та підприємноцтво" у Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" (pdf, завантажити)

Висновки про результати проведення повторної акредитації підготовки фахівців у галузі знань: 1801 "Специфічні категорії" напряму підготовки 1801 "Специфічні категорії" освітнього ступеня "магістр" зі спеціальності 8.18010010 "Якість, стандартизація та сертифікація" Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" у сфері вищої освіти (pdf, завантажити)