Цілі та задачі

Відділ доуніверситетської освіти створено з 01.12.2015 р. наказом ректора Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» №402 від 30.11.2015 р.

З   14.11.2016 р. відділ доуніверситетської освіти очолює к.т.н., доцент Маковецький Андрій Володимирович.

Метою діяльності відділу є науково-методичне та організаційне забезпечення навчального процесу у галузі підготовки громадян України до вступу в університет на рівні, що забезпечує якісне та своєчасне вирішення освітніх завдань університету, також профорієнтаційна робота серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів та молоді, яка має повну середню освіту, залучення і підготовка їх до вступу в університет та незалежного зовнішнього тестування, удосконалення знань учнів та дошкільна підготовка дітей.

Основними завданнями відділу є:

-         підвищення фізико-математичної та профорієнтаційної підготовки учнів випускних класів середніх навчальних закладів освіти до рівня, який забезпечує успішне навчання в університеті;

-         організація оптимального навчального процесу за навчальними дисциплінами, які являють собою фундамент природничо-наукової та професійної підготовки інженера;

-         проведення широкомасштабної агітаційної роботи серед школярів та студентів навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації України з метою пошуку та всебічного заохочення до вступу в університет молоді, яка проявляє схильність до обрання професії авіаційного інженера та має для цього необхідне бажання та здібності;

-         підготовка учнів до зовнішнього тестування за навчальними дисциплінами, які являють собою фундамент природничо-наукової та професійної підготовки інженера;

-         профорієнтаційна робота серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів та молоді, яка має повну середню освіту, шляхом проведення ознайомчих екскурсій на учбові та наукові підрозділи кафедр університету, щорічних тематичних зібрань за загальнонауковою та аерокосмічною тематикою, проведення занять за курсами пов’язаними з розвитку інженерних навичок (кружки технічної творчості) провідними фахівцями випускових інженерно-технічних кафедр.

Відділ доуніверситетської освіти здійснює освітню діяльність відповідно до ліцензії АЕ №636848 МОН України від 19.06.2015 р.