Центр CAD/CAM/CAE/PLM

Навчально-науково-виробничий центр
CAD/CAM/CAE/PLM

Відкриті інформаційні та комп'ютерні інтегровані технології є основою якості та ефективності виробництва, науки і навчального процесу.

У навчально-науково-виробничому центрі CAD/CAM/CAE/PLM Національного аерокосмічного університету ім. Н.Є. Жуковського "ХАІ", розроблена методологія створення авіаційної техніки із застосуванням систем CATIA, SIEMENS NX, NASТRAN NX, ANSYS, Компас.

У центрі реалізується концепція підготовки студентів, фахівців промисловості, науки і освіти до роботи в умовах комп'ютерних інтегрованих виробництв.

Навчання студентів роботі у відкритих інформаційних та комп'ютерних інтегрованих системах починається на перших курсах з вивчення легких і середніх CAD/CAM, системи Компас і продовжується вивчення на старших курсах освоєнням систем CATIA, SIEMENS NX, NASТRAN NX, ANSYS.

Навики роботи в цих системах закріплюються в ході курсового та дипломного проектування. Заняття проводять досвідчені викладачі та фахівці, що забезпечує ефективне освоєння зазначених систем та методології комп'ютерного моделювання, аналізу, підготовки виробництва та управління процесом створення авіаційної техніки.

За допомогою комп'ютерних інтегрованих систем, CAD/CAM/СAE CATIA і SIEMENS NX, студенти, викладачі та співробітники університету виконують роботи з конструювання та моделювання різних літальних апаратів та їх конструктивних елементів, проектують технологічну оснастку, створюють керуючі програми для верстатів з ЧПУ, проводять аналіз напружено -деформованого стану елементів конструкції за домопогою систем NASТRAN NX і ANSYS.

Локальні інформаційно-обчислювальні мережі навчально-науково-виробничого центру об'єднані з локальними мережами кафедр університету. Доступ до глобальної інформаційної мережі Internet забезпечує інтеграцію навчального центру з провідними авіаційнми, освітніми та науковими центрами України та світу, дозволяє оперативно обмінюватися інформацією з ними.

Фахівці навчально-науково-виробничого центру виконують наукові дослідження з розробки методик інтегрованого проектування, конструювання, інженерного аналізу і підготовки виробництва авіаційної техніки за допомогою комп'ютерних систем.

Навчально-методична, наукова і технічна документація створюється на різних мовах і передається як на паперових носіях за допомогою принтерів і плотерів форматів від A4 до А0, так і в електронному вигляді на різноманітніх носіях.

На базі навчально-науково-виробничого центру проводяться міжнародні науково-методичні конференції, і видається збірник наукових праць ХАІ "Відкриті інформаційні та комп'ютерні інтегровані технології".

  

Структура центру

Контактна інформація: