Спеціальності вищої освіти і ЗНО до них

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Перший конкурсний предмет для усіх спеціальностей та галузей знань – українська мова та література.
Шифр галузі Галузь знань Код спеціальності Назва спеціальності Конкурсні предмети
Другий предмет
Третій предмет
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа історія України математика або іноземна мова
03 Гуманітарні науки 035.10 Філологія. Прикладна лінгвістика іноземна мова історія України або географія
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка математика іноземна мова або географія
053 Психологія біологія математика або іноземна мова
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування математика іноземна мова або географія
072 Фінанси, банківська справа та страхування математика іноземна мова або географія
073 Менеджмент математика іноземна мова або географія
075 Маркетинг математика іноземна мова або географія
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність математика іноземна мова або географія
08 Право 081 Право історія України математика або іноземна мова
10 Природничі науки 101 Екологія біологія хімія або географія
103 Науки про Землю математика фізика або географія
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика математика фізика або іноземна мова
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення математика фізика або іноземна мова
122 Комп’ютерні науки математика фізика або іноземна мова
123 Комп’ютерна інженерія математика фізика або іноземна мова
124 Системний аналіз математика фізика або іноземна мова
125 Кібербезпека математика фізика або іноземна мова
126 Інформаційні системи та технології математика фізика або іноземна мова
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка математика фізика або іноземна мова
133 Галузеве машинобудування математика фізика або іноземна мова
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка математика фізика або іноземна мова
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка математика
фізика або іноземна мова
142 Енергетичне машинобудування математика
фізика або іноземна мова
144 Теплоенергетика математика
фізика або іноземна мова
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології математика фізика або іноземна мова
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка математика математика фізика або іноземна мова
16 Хімічна та біоінженерія 163 Біомедична інженерія біологія математика або іноземна мова
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка математика фізика або іноземна мова
173 Авіоніка математика фізика або іноземна мова
19 Архітектура та будівництво 193 Геодезія та землеустрій математика географія або історія України
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 255 Озброєння та військова техніка математика фізика або іноземна мова
27 Транспорт 272 Авіаційний транспорт математика фізика або іноземна мова
274 Автомобільний транспорт математика фізика або іноземна мова
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування математика іноземна мова або історія України
29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні економічні відносини іноземна мова географія або математика