Specialized Council

 
 
НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ:
  
 
  • ЕТИЧНИЙ КОДЕКС УЧЕНОГО УКРАЇНИ (Бюлетень ВАК України, № 11, 2011) (kodeks.zip);
 
  • ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ (Бюлетень ВАК України, № 9-10, 2011) (vimdis.zip);
  • ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОСИЛАНЬ НА АРХІВНІ ДОКУМЕНТИ  У ДИСЕРТАЦІЯХ (Бюлетень ВАК України, № 11, 2011) (arhdis.zip);
  • ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОСИЛАНЬ НА АРХІВНІ ДОКУМЕНТИ  У ПРИКНИЖКОВИХ, ПРИКІНЦЕВИХ, ПРИСТАТЕЙНИХ СПИСКАХ ДЖЕРЕЛ (у монографії, навчальному посібнику, статті тощо) (Бюлетень ВАК України, № 11, 2011) (arhstat.zip);
  • ІНСТРУКЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ТА ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ АТЕСТАЦІЙНИХ СПРАВ ТА МАТЕРІАЛІВ ЩОДО УТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ УЧЕНИХ РАД І ВНЕСЕННЯ ДО ЇХ СКЛАДУ ЧАСТКОВИХ ЗМІН В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ (Нормативні документи з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації: Зб. норм. док. з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації  / Упоряд. Ю.І. Цеков. За редакцією В.Д. Бондаренка. – К.: Ред. «Бюл. Вищої атестац. коміс. України»: Вид-во «Толока», 2011. – С. 43-51.) (Instr_AS.zip);
  • ДСТУ 8302:2015. БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. Загальні положення та правила складання (DSTU_8302.zip);
  • ЗРАЗКИ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ (ДСТУ 8302:2015 зі змінами) (Приклади 8302.zip).