Public information

Публічна інформація в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (завантажити)

Наказ про затвердження Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (завантажити)

Перелік службової інформації, що є власністю держави у галузі  освіти і науки України  (наказ МОН України від 18.03.2015 № 319) (завантажити)

Справа для підвердження статусу національного (pdf)

Вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад (публікується у газеті "За авіакадри")

Інформація про нормативно-правові засади діяльності ХАІ

Дані про порядок складання та подання запиту на інформацію (дивись Положення)

Форма подання запиту на публічну інформацію (дивись Положення)

Відомості про систему обліку, види інформації, що знаходяться у володінні ХАІ

Річний звіт ректора за 2016 рік (pdf), 2015 рік (pdf), 2014 рік (pdf)

Звіти щодо результатів розгляду запитів на інформацію (2014 рік, pdf),  (2015 рік, pdf),  (2016 рік, pdf), (2017 рік, pdf)

(січень 2018 року, pdf) (лютий 2018 року, pdf) (березень 2018 року, pdf) (квітень 2018 року, pdf) (травень 2018 року, pdf) (червень 2018 року, pdf), (липень 2018 року, pdf), (серпень 2018 року, pdf), (вересень 2018 року, pdf), (жовтень 2018 року, pdf), (листопад 2018 року, pdf), (грудень 2018 року, pdf)

Профспілка працівників ХАІ

Профспілка студентів, аспірантів та докторантів ХАІ

Згідно статті 79 п. 4 Закону України "Про вищу освіту", який набув чинності 06.09.2014 висвітлено наступну інформацію:

 1. Кошторис ХАІ на 2018 рік
 2. Кошторис на 2018 рік (виплата академічних стипендій)
 3. План використання бюджетних коштів на 2018 рік
 4. План асигнувань загального фонду бюджету на 2018 рік
 5. План асигнувань загального фонду бюджету на 2018 рік (виплата академічних стипендій)
 6. Помісячний план використання бюджетних коштів на 2018 рік
 7. Баланс (форма №1) на 1 січня 2018 року
 8. Звіт про результати фінансові результати за 2017 рік
 9. Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік
 10. Звіт про власний капітал за 2017 рік
 11. Реєстр звітів про надходження та використання коштів загального фонду за 2017 рік
 12. інформація щодо проведення тендерних процедур
 13. штатний розпис на поточний рік (01.01.2018 року)
 14. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д) за 2017 рік
 15. Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ (форма №3-1)
 16. Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів (форма №3-2)
 17. Звіт про виконання плану підготовки наукових кадрів у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах (форма №3-8)
 18. Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д) за 2017 рік
 19. Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д) за 2017 рік
 20. Звіт про надходження і використання коштів (форма №4-4д)
 21. Звіт про використання іноземної валюти бюджетними установами за 2017 рік
 22. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д. загальний фонд)
 23. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д. спціальний фонд)
 24. Звіт про заборгованість за коремими програмами (форма №7д.1)

Архівні документи (2017, 2016, 2015, 2014 рік)

Інформаційні повідомлення

15.10.2014 р.
В ХАІ розпочато роботу зі створення внутрішнього нормативного акту з питань удосконалення механізмів чи процедур, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації. На цей час здійснюється пошук, вивчення методичних рекомендації і зразків документів державних органів та інших вищих навчальних закладів з цього питання. Вважаємо, що ця робота повинна проводитися за участю громадськості. Пропонуємо всім зацікавленим особам висування своїх думок, пропозицій, зауважень, прохань з метою включення Ваших пропозицій до нормативного акта ХАІ, який повинен регулювати механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації. 
Пропозиції до змісту вищевказаного нормативного акта треба передавати до ХАІ шляхом направлення e-mail на адресу: p_inform@khai.edu. 
Всі Ваші пропозиції, зауваження та звернення, що надійдуть до ХАІ, разом з вимогами законодавства з цього питання та результатами вивчення наявної правозастосовної практики, будуть обов’язкове прийняти до уваги при створенні тексту нормативного акта ХАІ, який повинен регулювати механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації.
Сподіваємося, що за умови активної співпраці з громадськістю в ХАІ буде створено якісне Положення, яке врегулює механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації.