International Alumni Association KHAI

     Основною метою «Міжнародної асоціації випускників» є створення умов для об'єднання творчого співробітництва і взаємодії випускників Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», що працюють у різних підприємствах та організаціях із професорсько-викладацьким складом ХАІ та науковими співробітниками, аспірантами і студентами.
     «Міжнародна асоціація випускників ХАІ» ставить перед собою такі задачі:
  • створення банку даних про сучасні та перспективні технології авіаційно-космічної техніки і новітні зразки;
  • формування перспективних напрямків підготовки бакалаврів і магістрів, визначення вимог до спеціалізацій і фахів;
  • виявлення й обґрунтування науково-технічних проблем у розвитку авіаційно- космічної техніки;
  • видання інформаційних матеріалів про стан і перспективи авіації та космонавтики, а також про діяльність організації;
  • створення умов для зміцнення і розвитку матеріально-технічної бази ХАІ;
  • сприяння проведенню довузівської підготовки абітурієнтів, допомога в доборі кандидатів в аспірантуру, докторантуру, допомога в організації та проведенні індивідуальної підготовки студентів, участь у розподілі майбутніх випускників ХАІ;
  • сприяння організації та виконанню актуальних науково-технічних програм і проектів;
  • організація і проведення міжнародних семінарів, симпозіумів, конференцій, виставок за різними напрямками наукової та освітньої діяльності;
  • створення обслуговуючих господарських підприємств, продукцією яких будуть послуги, надані юридичним і фізичним особам у формі експертизи проектів, технічних рішень, виробів авіаційно-космічної техніки, проведення консультацій, подання інформації в різних сферах авіації, космонавтики й освіти;
  • створення фонду за рахунок коштів спонсорів та інших законних джерел для фінансування навчання талановитої молоді в ХАІ і провідних учених у закладах світу.
     Контакти:
61070, м. Харків, 
вул. Чкалова, 17, к. 231 (головний корпус)
Телефон: (057) 788-47-47
Факс: (057) 315-11-33
 
 
«Міжнародна асоціація випускників ХАІ» завжди рада зустрічі з Вами!