Prospective Master students and Specialists

Розподіл за факультетами спеціальностей та програм для підготовки магістрів у 2017 році

Фак-т Перелік спеціальностей Перелік спеціалізацій
1 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Літаки і вертольоти
Технологія виробництва літальних апаратів
Випробування та сертифікація літальних апаратів
131 Прикладна механіка Динаміка і міцність машин
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології Інформаційні технології проектування
Системне проектування
272 Авіаційний транспорт Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство 
133 Галузеве машинобудування Двигуни внутрішнього згоряння
101 Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Експертиза товарів та послуг
2 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Авіаційні двигуни та енергетичні установки
Технологія виробництва а/д та енергетичних установок
144 Теплоенергетика Енергетичний менеджмент
142 Енергетичне машинобудування Газотурбінні установки і компресорні станції
131 Прикладна механіка Роботомеханічні системи та комплекси
Інженерія логістичних систем
Дизайн і проектування пакувального обладнання
Комп'ютерний інжиніринг
3 173 Авіоніка Системи автономної навігації та адапт. управл л/а
272 Авіаційний транспорт Інтелектуальні транспортні системи
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп'ютерні системи технічного зору
Інженерія мобільних додатків
Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології Інформаційні управляючі системи та технології
Інформаційно-аналітичні системи
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Інтелектуальні інформаційні вимірювальні системи
Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції
Якість, стандартизація та сертифікація 
113 Прикладна математика Прикладна математика
Математичне та комп'ютерне моделювання
4 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Ракетні та космічні комплекси
Ракетні двигуни та енергетичні установки
Проектування та виробниц. композитних конструкцій
Супутники, двигуни та енергетичні установки
124 Системний аналіз Системний аналіз і управління
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії
Енергетичний менеджмент та енергоефективність
103 Науки про Землю Космічний моніторинг Землі
193 Геодезія та землеустрій Геоінформаційні системи і технології
5 172 Телекомунікації та радіотехніка Радіоелектронні комп'ютеризовані засоби
Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси
Інформаційні мережі зв’язку
Технології та засоби телекомунікацій
163 Біомедична інженерія Біомедична інформатика та радіоелектроніка
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи та мережі
Системне програмування
Програмовні мобільні системи та Інтернет речей
125 Кібербезпека Безпека інформаційних і комунікаційних систем
6 073 Менеджмент Менеджмент
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Логістика
Управління проектами
074 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування
051 Економіка Економіка підприємства
056 Міжнародні економічні відносини Міжнародна економіка
Міжнародний бізнес
075 Маркетинг Маркетинг
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит
071 Облік і оподаткування Облік і аудит
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
7 035.10 Філологія. Прикладна лінгвістика Прикладна лінгвістика
053 Психологія Психологічне консультування та психотерапія
Психологічна робота з кадрами та PR
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документознавство та інформаційна діяльність
Інформаційно-аналітичне забезпечення управлінської діяльності