Ліцензування і акредитація

Ліцензія про надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, спеціалістрв, магістра

Сертифікат про визнання акредитації за статусом вищого навчального закладу освіти четвертого рівня

Завантажити (~1,5M)

Завантажити (~ 40М)

А К Т узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу
Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (pdf)