Conferences

ХХIIІ Міжнародний Конгрес двигунобудівників

з 4 по 9 вересня 2018 року с.м.т. Коблево, Миколаївська обл.

Запрошуємо взяти участь в роботі Конгресу.
На Конгресі передбачена робота наступних секцій:
 • Загальні питання двигунобудування;
 • Теорія і робочі процеси;
 • Конструкція і міцність;
 • САУ і діагностика;
 • технологія;
 • Поршневі двигуни внутрішнього згоряння;
 • Двигуни і енергоустановки для ракетно-космічної техніки;
 • Проблеми підготовки кадрів для двигунобудування.
Запрошення  (рос.)(eng)

(057) 788-43-41, 

(057) 788-47-78, 

(057) 788-45-25;


"Інтегровані комп'ютерні технології в машинобудуванні - ІКТМ'2017"

З 31 жовтня по 3 листопада 2017 в нашому університеті була проведена Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених "Інтегровані комп'ютерні технології в машинобудуванні - ІКТМ'2017". На пленарному засіданні з доповідями виступили провідні науковці. 
На секційних засіданнях висвітлювались проблеми  розвитку  конструювання  і  технології літакобудування,  авіадвигунобудування,  літальних  апаратів,  систем управління  літальними  апаратами,  радіотехнічних  систем  літальних апаратів за допомогою інформаційних технологій. 

   

Збірник робіт ІКТМ-2017

Том 1 (pdf, 11,6М), Том 2 (pdf, 4,74М),Том 3 (pdf, 3,99М)


ХХII Міжнародний Конгрес двигунобудівників

з 4 по 9 вересня 2017 року с.м.т. Коблево, Миколаївська обл.

Запрошуємо взяти участь в роботі Конгресу.
На Конгресі передбачена робота наступних секцій:
 • Загальні питання двигунобудування;
 • Теорія і робочі процеси;
 • Конструкція і міцність;
 • САУ і діагностика;
 • технологія;
 • Поршневі двигуни внутрішнього згоряння;
 • Двигуни і енергоустановки для ракетно-космічної техніки.
Всі матеріали по Конгресу, вимоги до оформлення і т.ін. (рос.)(eng)

Програма Конгресу (рос.)(eng)

Пам'ятка для авторів (завантажити)

(057) 788-43-41, 

(057) 788-47-78, 

(057) 788-45-25;


Науково-практична конференція студентів і молодих вчених 
«Психологія в сучасному світі»

6-7 квітня 2017 року
Міністерство освіти і науки України, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».   Гуманітарний факультет, кафедра психології, студентське наукове товариство кафедри психології проводять 6-7 квітня 2017 року науково-практичну конференцію студентів і молодих вчених «Психологія в сучасному світі»
 
Робоча мова конференції: українська, російська, англійська. Для участі у конференції необхідно надіслати заявку і тези доповіді.
Відповідальність за зміст матеріалів та достовірність викладених фактів несуть автори публікацій.
Форми роботи конференції
1. Секційні засідання: тематичні доповіді, дискусії.
2. Публікація у науковій збірці тез «Психологія в сучасному світі».
 
Секції та тематичні напрямки роботи конференції
Секція 1. Теоретичні та методологічні проблеми сучасної психології
Напрямки роботи секції:
 • Актуальні питання інженерної та авіаційно-космічної психології, психології праці, психології діяльності в особливих умовах
 • Актуальні проблеми медичної психології, гендерної психології та психології розвитку
 • Актуальні психолого-педагогічні проблеми сучасної освіти
Секція 2. Актуальні питання прикладної психології 
Напрямки роботи секції:
 • Психологічні аспекти соціальної комунікації, кадрового менеджменту та управління
 • Актуальні проблеми психодіагностики: теорія та практика
 • Практика психологічного консультування та психокорекції
Телефони для довідок:
(057)788-42-07 Телефон кафедри
(066)215-60-01 (Гулий Юрій Іванович)
Адреса оргкомітету:
61070, Харків, вул. Чкалова 17
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра психології (корпус К-2, ауд. 210)

Вимоги до оформлення тез доповідей, умови участі у конференції, зразок оформлення тез доповіді і т. ін. знаходяться в Інформаційному листі.

 

 

24.11.2015 в університеті розпочала роботу Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених "Інтегровані комп'ютерні технології в машинобудуванні - ІКТМ'2015". На пленарному засіданні з доповідями виступили докторанти і аспіранти університету та провідні фахівці підприємств. Було представлено та обговорено основні науково-технічні досягнення, впровадження і досвід використання інтегрованих комп'ютерних технологій в галузях машинобудування.

 
На факультетах університету з 25 по 27.11.2015 заплановано проведення секційних засідань за напрямками:
 • аеродинаміка, конструкція і міцність літаків;
 • сучасні технології в проектуванні та виробництві двигунів;
 • інформаційні технології в проектуванні автоматичних і автоматизованих систем керування;
 • техніка та технології ракетно-космічних систем;
 • радіотехнічні, навігаційні та комп’ютерні системи;
 • економіка і управління сучасними підприємствами та проектами;
 • гуманітарні проблеми в сучасних технологіях.

Пропонуємо Вашій увазі невеликий фотоогляд

Збірник робіт ІКТМ-2015

Том 1 (pdf, 27051 kb) , Том 2 (pdf, 34210 kb), Том 3 (pdf, 28057 kb)


XX Международный конгресс двигателестроителей

5-10 сентября 2015 г.
Харьков, Коблево - Украина
 
Приглашаем Вас принять участие в работе XX Международного Конгресса двигателестроителей!
На Конгрессе предусмотрена работа следующих секций:
 •  Общие вопросы двигателестроения;
 • Аэродинамика
 • Теория и рабочие процессы;
 •  Конструкция и прочность;
 • САУ и диагностика;
 • Технология;
 • Поршневые двигатели внутреннего сгорания;
 • Двигатели и энергоустановки для ракетно-космической техники.

Все материалы по Конгрессу, требования к оформлению и т.п. в архиве (рус.)(eng)

С целью обеспечения проживания и питания просим заполнить и выслать на наш эл.адрес (aedlab@gmail.com) таблицу, которая находится в приложении (файл ЗАЯВКА НА ПРОЖИВАНИЕ.doc)!!!

Решение Конгресса (укр.)

(057) 788-43-41, 
(057) 788-47-78, 
(057) 788-45-25;
факс: (057) 788-45-25;
Skype: congress_khai


XIX Международный конгресс двигателестроителей

14-19 сентября 2014 г.
Харьков, Коблево - Украина
 
Приглашаем Вас принять участие в работе XIX Международного Конгресса двигателестроителей!
На Конгрессе предусмотрена работа следующих секций:
 •  Общие вопросы двигателестроения. Теория и рабочие процессы;
 •  Конструкция и прочность;
 • САУ и диагностика;
 • Технология;
 • Поршневые двигатели внутреннего сгорания;
 • Двигатели и энергоустановки для ракетно-космической техники.

Оргкомитет сообщает о том, что в организации проведения ХIX Международного конгресса двигателестроителей будут участвовать Черноморский государственный университет имени Петра Могилы и Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, что даст возможность провести Конгресс в указанные ранее сроки - 14-19 сентября 2014г, в п.г.т. Коблево, Николаевская область, Украина на базе отелей «VIPOTEL» и «Черное море, и приглашает Вас принять участие в его работе

 1. Сроки подачи статей продлены до 15.06.2014 г. Доклады предоставляются по электронной почте и на CD.
 2. Бумажный вариант статьи и сопроводительные документы (акт экспертизы с печатью, рецензия с печатью) обязательны и могут быть высланы после электронного, но не позже 1.07.2014 г).

Материалы по Конгрессу (рус.)(eng), требования по оформлению статей (рус.)(eng),  Программа конгресса (рус.)(eng).
Тезисы (загрузить)

Решение Конгресса (рус.) (укр.)

(057) 788-43-41, 
(057) 788-47-78, 
(057) 788-45-25;
факс: (057) 788-45-25;
Skype: congress_khai

V Міжвузівський студентський науково-практичний семінар «Актуальні питання сучасного соціогуманітарного знання»

Організаційний комітет кафедри документознавства та української мови гуманітарного факультету ХАІ повідомляє про проведення V Міжвузівського студентського науково-практичного семінару «Актуальні питання сучасного соціогуманітарного знання», який відбудеться 23 січня 2014 року в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є.Жуковського «ХАІ». Інформаційне повідомлення щодо кола питань, обговорюваних на семінарі, - на сайті кафедри. Запрошуємо до співпраці

XVIII Международный конгресс двигателестроителей

14-19 сентября 2013 г.
Харьков, Рыбачье - Украина
 
Приглашаем Вас принять участие в работе XVIII Международного Конгресса двигателестроителей!
На Конгрессе предусмотрена работа следующих секций:
 •  Общие вопросы двигателестроения. Теория и рабочие процессы;
 •  Конструкция и прочность;
 • САУ и диагностика;
 • Технология;
 • Поршневые двигатели внутреннего сгорания;
 • Двигатели и энергоустановки для ракетно-космической техники.
 • Дата и место проведения: 14 – 19 сентября 2013 г., поселок Рыбачье, Республика Крым.
 • Программа Конгресса (рус.)(eng)
 • Внимание!!! Всем, кто собирается принять участие в работе XVIII Международного конгресса двигателестроителей, НЕОБХОДИМО заполнить Заявку на проживание!

Заявку на проживания присылать на адрес aedlab@gmail.com

Решение Конгресса (рус., укр.)

ХІІІ Международная научно-практическая конференция «Человек, культура, техника в новом тысячелетии»

 

20-21 сентября на гуманитарном факультете ХАИ кафедрой документоведения была проведена уже традиционная в пространстве социогуманитарного знания СНГ ХІІІ Международная научно-практическая конференция «Человек, культура, техника в новом тысячелетии». 
Во время торжественного открытия прозвучали слова приветствия от ректората ХАИ, от Главного управления образования и науки Харьковской областной государственной администрации. Напутственные пожелания участникам форума высказал декан гуманитарного факультета проф. Копылов В.А. 
Поздравления с началом праздника научного творчества конференция получила от друзей и давнишних партнеров по научно-практическому сотрудничеству: директора УНИИАДД Гаранина А.Я, председателя Ассоциации документоведов Украины проф. Спринсяна В.Г., директора Государственного центрального научно-технического архива Украины Семенова Е.В., заместителя начальника Харьковской авиатаможни Веселовского Г.Г. 
Значение конференции как одного из знаковых событий в научной жизни Украины, проблемы и перспективы вузовской науки, студенческого научного творчества в современных социально-экономических условиях, рассмотренные в выступлении проф. ХАИ Прилуцкой А.Е. определили направленность научных дискуссий.
На пленарных и секционных заседаниях обсуждались актуальные проблеми культурологии и философии, документоведения и социального менеджемента, филологии и прикладной лингвистики, психологии и педагогики, политологии и права. 
 Более 130 исследователей из ведущих академических центров Украины и России представили свое видение феномена информационной культуры личности, значения документной культуры в оптимизации производственных процессов, формирования культур-экологического мышления и т.д. 
Широкая палитра научных идей и концепций ученых из Харькова и Белгорода, Киева и Воронежа, Львова, Одессы, Ивано-Франковска, многих других городов Украины и России продемонстрировала в очередной раз насущную необходимость подобного рода встреч для всех! Ведь для маститых мэтров - это возможность сохранения и передачи традиций научных школ, подходов. Для молодых, амбициозных, смелых умов - как показывает 13-летний опыт конференции - успешная стартовая площадка научного творчества
  
 

XVII Международный конгресс двигателестроителей

14-19 сентября 2012 г.
Харьков, Рыбачье - Украина
 
Приглашаем Вас принять участие в работе XVII Международного Конгресса двигателестроителей!
На Конгрессе предусмотрена работа следующих секций:
 •  Общие вопросы двигателестроения. Теория и рабочие процессы;
 •  Конструкция и прочность;
 • САУ и диагностика;
 • Технология;
 • Поршневые двигатели внутреннего сгорания;
 • Двигатели и энергоустановки для ракетно-космической техники.
 • Дата и место проведения: 14 – 19 сентября 2012 г., поселок Рыбачье, Республика Крым.
 • Дополнительная информация и материалы: приглашение (рус.)(eng); приложение 1 (рус.)(eng), приложение 2 (рус.), приложение 3 (рус.)(eng), приложение 4 (рус.)(eng).
 • Программа Конгресса (рус.)(eng)
 • Заявка на проживание (рус.), Application for participation (eng)

РЕШЕНИЕ 17-го Международного Конгресса двигателестроителей

X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ,
ПРОГРАММАМИ И ПРОЕКТАМИ

 
Уважаемые коллеги!
Оргкомитет имеет приятную возможность пригласить вас на Х Международную научно-практическую конференцию "Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами", которая состоится 10-16 сентября 2012 года в г. Алушта на базе пансионата "Укоопспилка".
Цель конференции заключается в обмене информацией по теоретическим и практическим исследованиям, а также в обобщении и систематизировании результатов и опыта внедрения научных исследований в области управления предприятиями, программами и проектами.
 
В период работы конференции 12-13 сентября состоится заседание секции "Управление  инновационной деятельностью" НМК по  менеджменту и администрированию МОНмолодспортf Украины
 
Более подробную информацию в можете найти в информационном сообщении на английскоми русскомязыках.

 

ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція 
"Людина, культура, техніка у новому тисячолітті"

У межах конференції пропонуємо обговорити такі проблеми:

 • Людина і техніка, культура та інформація в сучасному світі.
 • Людина, суспільство і влада в історії європейської цивілізації.
 • Ціннісно-гносеологічний сенс інформаційно-аналітичної діяльності.
 • Документознавство в координатах професійного спілкування.
 • Інтелектіальна власність в діяльності сучасного підприємства.
 • Документна комунікація в наукомістких виробництвах.
 • Актуальні проблеми науково-технічного перекладу.
 • Іміджеві стратегії соціальноїї адаптації людини.
 • Людина в інформаційному просторі: психологічні аспекти.
 • Взаємодія мистецтва і техніки в сучасній культурі.
 • Вектори художньої рефлексії в техніко-орієнтованому світі.
 • Візуальна культура як індикатор трансформації соціальних пріоритетів.
 • Кіно-, фотодокументалістики: техніка, технології, мистецтво.
 • Екологія людини в умовах техногенної цивілізації

Для участі у конференції необхідно:

до 1 червня 2012 року надіслати заявку та тези доповіді (обсягом до 2 сторінок у друкованому й електронному варіантах - формат rtf) на адресу:

Оргкомітет ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції
"Людина, культура, техніка у новому тисячолітті"
Грінченко Т.Г.
Кафедра документознавства
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського
"Харківський авіаційний інститут"
вул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070
Україна

E-mail для відправлення тез: conference_xai@mail.ru

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Телефони для довідок: (057) 788-4-703, 788-4-522, e-mail: k703@mail.ru