KhAI’s Physical and Mathematical School

Дошка оголошень

 

Прийом документів на підготовчі курси проводиться з 10-00 до 18-00 в будні дні й останню суботу місяця (з 9-00 до 15-00) в ауд. 301 радіокорпусу.

УВАГА!!! Змінилася вартість навчання, детальна інформація − у розділі «Правила прийому до ФМШ ХАІ».

Шосте заняття на заочному відділенні відбудеться 25 лютого 2017 р. з 9-30 до 17-00 в ауд. 102 радіокорпусу.

У другому семестрі заняття починаються з 10 січня 2017 р. Розклад занять не змінено.

УВАГА! Батьківські збори, посвячені Правилам прийому до університету, будуть проведені 16 лютого 2017 року з 17-30 в ауд. 235 радіокорпусу (перший поверх).Запрошуються всі батьки слухачів ФМШ ХАІ.

 

Фізико-математична школа Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» − це особлива форма доуніверситетської підготовки. Для залучення слухачів проводиться велика агітаційна і профорієнтаційна робота. ФМШ ХАІ має допомогти учням випускних класів загальноосвітніх шкіл у виборі майбутньої професії, якісній підготовці до вступу до вузу і дає можливість заробити додаткові бали до отриманих на зовнішньому незалежному тестуванні.

 

Основні завдання, які вирішує ФМШ ХАІ:

 

    якісна підготовка майбутніх студентів ХАІ, що відповідає високим вимогам до фізико-математичної і професійної підготовки студентів університету;

     проведення широкомасштабної агітації серед школярів міста й області з метою пошуку учнів і залучення їх до вступу до ХАІ;

     підготовка учнів до зовнішнього тестування з тих навчальних дисциплін, які є фундаментом природничо-наукової і професійної підготовки спеціаліста;

      поліпшення профорієнтації випускників середніх шкіл (ліцеїв, гімназій) шляхом проведення ознайомлювальних екскурсій по навчальних і наукових підрозділах університету, щорічних тематичних конференцій із загальнонаукової й аерокосмічної тематики («Гагаринські читання», олімпіади, бліц-турніри з фізики й математики і т. д.).

У ФМШ ХАІ учнів ознайомлюють із загальними положеннями майбутньої спеціальності, розширюють їх технічний кругозір, зміцнюють знання в області математики, фізики, інформатики, української мови й літератури.

Підготовчі курси мають два вечірніх відділення з однорічною і дворічною програмами навчання й відділення із заочною формою навчання. Однорічне навчання триває вісім місяців, навчальний рік поділено на два семестри, які закінчуються написанням контрольних робіт з кожної дисципліни. Навчання на ФМШ ХАІ здійснюється за розкладом по парах (два поєднаних уроки). Форми занять: лекції і практичні заняття. На семестр розробляється розклад занять по кожному відділенню. Заняття проводять кваліфіковані викладачі університету відповідно до навчальних програм і планів, які щорічно затверджуються проректором з навчально-педагогічної роботи. Провідні фахівці випускових кафедр протягом усього навчального року проводять зустрічі зі слухачами, допомагають їм зорієнтуватися у величезному потоці інформації про різні спеціальності, підготовитися до тематичних конференцій, олімпіад і конкурсів. Усе це не тільки допомагає слухачам усвідомлено вибрати майбутню професію, якісно й своєчасно підготуватися до вступу в університет, а й надалі скоріше адаптуватися до студентського життя, успішно навчатися й активно брати участь у всіх культурних і наукових заходах університету.

Навчання у ФМШ є платним. Оплата здійснюється на розрахунковий рахунок ХАІ. З кожним слухачем ФМШ університет укладає персональний договір про надання освітньої послуги, у якому визначаються права й обов'язки сторін.

Якість знань слухачів ФМШ перевіряється з допомогою тестів тематичного оцінювання. Навчання завершується складанням письмових випускних іспитів. Слухачам, які закінчили ФМШ з позитивними оцінками, видається диплом про закінчення, а з відмінними − диплом з відзнакою. Наявність диплома про закінчення ФМШ дає певні переваги під час вступу до нашого університету, які щорічно наводяться в Правилах прийому до ХАІ.

 

 

З Правил прийому на навчання до Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» 2016 року

 

«7.2. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу успішно закінчили підготовчі курси (факультет довузівської підготовки) ХАІ, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до ХАІ для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностях (напрямах підготовки) згідно з переліком природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, наведеним у додатку 6 до цих Правил, нараховується 10 балів за результатами підсумкової атестації. Підсумкова атестація проводиться з української мови та математики.

Для успішного закінчення підготовчих курсів ХАІ необхідно набрати на підсумковій атестації не менше 40 балів з української мови та 40 балів з математики. Бали обчислюють за 100-бальною шкалою з кожного предмета.

7.3. Положення пункту 7.2 цього розділу поширюється на підготовчі курси (факультет довузівської підготовки) ХАІ, що мають ліцензію на здійснення підготовки до вступу до ХАІ, обсяг навчальних годин яких становить не менше 150 аудиторних годин і термін навчання – не менше трьох місяців.»  

 

Коротка історія

 

Історія розвитку ФМШ ХАІ налічує вже майже 40 років. Наприкінці 70-х років престиж ХАІ серед технічних вузів Харкова був дуже високим, але поступово стало помітним зменшення частини студентів-харків'ян у багатотисячному студентському колективі інституту. Основними причинами цієї негативної тенденції було різке зниження фізико-математичної підготовки в більшості середніх шкіл Харкова після їх переходу на навчання за новими програмами, підвищення конкуренції з боку інших харківських навчальних закладів, а головне − старі форми агітації і профорієнтації абітурієнтів, які практикувалися в ХАІ. Тому 1977 року на громадських засадах було створено вечірню фізико-математичну школу (ФМШ) ХАІ. Для керування школою і контролю її діяльності було створено педагогічну раду ФМШ на чолі з проректором з навчальної роботи. До складу ради й зараз входять: начальник відділу доуніверситетської освіти, відповідальний за роботу ФМШ, начальник навчально-організаційного відділу й відповідальний секретар приймальної комісії. Оперативне керування покладено на відповідального за роботу ФМШ і його заступників.

Першим директором ФМШ, який зробив великий внесок у становлення школи, був доцент кафедри автоматики М. І. Підлісний, потім його на цій посаді змінив доцент кафедри приймально-передавальних приладів К. Д. Абрамов. З 1988 р. директором ФМШ є професор кафедри метрології та вимірювальної техніки Г. О. Черепащук.

Після створення в університеті факультету підвищення кваліфікації та довузівської підготовки ФМШ увійшла до складу цього факультету й стала його структурним підрозділом. З 1 грудня 2015 р. ФМШ ХАІ входить до складу новоутвореного відділу доуніверситетської освіти на чолі з доцентом Андрієм Володимировичем Маковецьким. Перші роки ФМШ мала одне відділення − однорічне, заняття на якому проводилися з трьох дисциплін: математики, фізики і вступу до спеціальності. Потім було створено відділення з дворічною програмою навчання для підготовки до вступу на нові перспективні спеціальності для учнів 10-х класів середніх шкіл, групу заочного навчання, до якої могли зараховуватись учні випускних класів шкіл населених пунктів України, де немає філій ФМШ ХАІ. Крім того, до загальнотехнічного напрямку додалося й гуманітарне, яке проіснувало до 2012 року. З листопада 2015 року було відновлено підготовку з гуманітарних дисциплін (англійської мови й історії України) як додаткових.

Керівництво ФМШ з гордістю може заявити, що за 39 років роботи у ФМШ сформувався кваліфікований педагогічний колектив, склалися міцні традиції викладання, що дають змогу щорічно готувати більше сотні майбутніх студентів. Особливо високий авторитет довгі роки мав керівник циклу фізики доцент О. М. Гладченко, який працював у ФМШ з дня її заснування, і заслужений викладач циклу математики доцент В. Т. Фесенко. Їх лекторська майстерність, уміння кожному слухачеві пояснити розв'язання найскладнішого завдання викликали одностайне захоплення не одного покоління слухачів і студентів. Багато випускників, що давно закінчили ХАІ, досі з вдячністю згадують їх. Сьогодні ветеранів замінили їх молодші колеги − М. В. Вармінський (викладач фізики) і О. М. Шехватова (викладач математики). Багато років готують майбутніх студентів І. Г. Гаврикова, І. А. Трофимова, Л. М. Ігнатова, О. Л. Зайденварг, Ю. О. Іванов.

За час своєї роботи ФМШ ХАІ цілком виправдала надії, пов'язані з її організацією, і поповнила університет більш ніж чотирма тисячами студентів. Диплом про закінчення ФМШ щорічно отримують від 80 до 150 слухачів, 90–95 % з яких стають студентами бюджетної форми навчання як у ХАІ, так і в інших закладах вищої освіти.

 

 

Підсумки 2015/2016 навчального року

 

2016 року отримали дипломи про закінчення підготовчих курсів 90 слухачів, з них до ВНЗ Харкова вступили 97,8 %.

До ХАІ електронні заявки подавали всі випускники підготовчих курсів, у 78 % з них ХАІ в пріоритеті стояв на першому місці. До нашого університету вступили 76 випускників (84,4 %), з них на бюджет − 84,2 %, на контракт − 15,8 %.

 

По факультетах:

 

1-й факультет: 7,89 % (83,3 % − на бюджет)

2-й факультет: 10,53 % (100 % − на бюджет)

3-й факультет: 10,53 % (75 % − на бюджет)

4-й факультет: 5,27 % (100 % − на бюджет)

5-й факультет: 44,74 % (94,1 % − на бюджет)

6-й факультет: 13,16 % (60 % − на бюджет)

7-й факультет: 6,58 % (40 % − на бюджет)

До інших вузів Харкова (ХНУ, ХНУРЕ, ХТУ «ХПІ», УДУЗТ, ХНТУСГ, НЮУ, ХНМУ вступили 13,3 % випускників, тільки один із них − на контракт.

Два випускники, які не набрали необхідних балів із ЗНО (фізики або математики), вступили до коледжу й технікуму.