ERASMUS+/TEMPUS

Проекти програми ЄС Еразмус+: СВНЕ у сфері вищої освіти за участі закладів вищої освіти України 

2016 Calls for Proposals Projects Profiles/ Проекти конкурсу 2016 р.

ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ: НОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 
ДЛЯ ПОТРЕБ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА СУСПІЛЬСТВА
 
573818-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP
 
Коротка назва проекту: ALIOT
Національний  Спільний проект Пріоритет – Розроблення освітніх програм
Тривалість проекту: 15 жовтня 2016 –  14 жовтня 2019
Програма фінансування ЄС:  Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE)
Сума гранту програми Еразмус+ (CBHE): 816725,00 €
Цільова група: студенти, учасники системи безперервного навчання
Отримувач гранту: 
Університет Ньюкаслу, Ньюкасл, Велика Британія
Координатор: проф. Кріс ФІЛІПС
Контакти: тел.: +44(191)2087972
e-адреса: chris.phillips@ncl.ac.uk

Партнерство:

 • Університет Бекет м. Лідс, Велика Британія
 • Університет м. Коімбра, Португалія
 • Королівський технологічний інститут, Швеція
 • Інститут інформаційних наук і технологій  Національної дослідницької ради, Італія
 • Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Україна
 • Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, Україна
 • Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, Україна
 • Одеський національний політехнічний університет, Україна
 • Тернопільський національний економічний університет, Україна
 • Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, Україна
 • Запорізький національний технічний університет, Україна
 • Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, Україна
 • IT-Альянс Освіта  Індустрія Наука, Україна
 • SmartME University, Україна
 • Міністрерство освіти і наки України
Мета та завдання проекту:
Загальна мета проекту ALIOT по розробці освітніх програм полягає в забезпеченні досліджень в новій області Інтернету речей (ІР) відповідно до потреб сучасного суспільства; наближенні університетів до змін у світовому ринку праці в сфері інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) і світовій сфері освіти; наданні студентам уявлення щодо різних профілів роботи в різноманітних областях ІР.
Завдання проекту: 
 • запровадити багато-доменну і комплексну освітньої програми з ІР для студентів магістратури в університетах України до вересня 2019;
 • запровадити багато-доменну і комплексну програми з ІР для докторантів в університетах України до вересня 2019;
 • забезпечити механізми інтенсивних заходів нарощення потенціалу викладачів ІКТ в Україні до вересня 2019;
 • створити багато-доменну мережу кластерів інтернету речей в Україні до вересня 2019. Ця мережа забезпечить середу для обміну та передачі знаннями, а також взаємного розвитку інноваційних дослідницьких ідей і практик між науковими та промисловими секторами в області інтернету речей.
Напрями діяльності за проектом:
 • запровадження багато-доменної і комплексної освітньої програми з ІР для студентів магістратури в університетах України до вересня 2019;
 • запровадження багато-доменної і комплексної освітньої програми з ІР для докторантів в університетах України до вересня 2019;
 • забезпечення механізму інтенсивних заходів нарощення потенціалу викладачів ІКТ в Україні до вересня 2019;
 • створення багато доменної мережі Кластерів ІР в Україні до вересня 2019.
Очікувані результати:
 • Запроваджена багато доменна і комплексна освітня програма з ІР для студентів магістратури в університетах України до вересня 2019;
 • запроваджена багато-доменна і комплексна освітня програма з ІР для докторантів в університетах України до вересня 2019;
 • забезпечено механізм інтенсивних заходів з нарощення потенціалу викладачів ІКТ в Україні до вересня 2019;
 • створено багато доменну мережу Кластерів ІР в Україні до вересня 2019.
Координатор проекту від України:
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», www.khai.edu 
тел.: +38 (057) 788-40-09; +38 (057) 315-10-56, факс: +38 (057) 315-11-31 
Відповідальна особа: д.т.н., проф. Вячеслав ХАРЧЕНКО, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж 
Контакти: +38 (057) 7884503; +38 067 9151989
e-адреса: v.kharchenko@csn.khai.edu
Партнери з України: 
Одеський національний політехнічний університет, http://www.opu.ua/
тел.: +38 0482 344025
Відповідальна особа: 
Дмитро МАЄВСЬКИЙ, професор, завідувач кафедри теоретичних основ і загальної електротехніки
Контакти: тел.: +380503362544
e-адреса:  dmitry.a.maevsky@gmail.com
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, http://www.chnu.cv.ua/
тел.: +38 0372 58-47-07
e-адреса:  office@chnu.edu.ua
Відповідальна особа: 
Георгій ВОРОБЕЦЬ, к.т.н., завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж
Контакти: тел.: +380668844640 
e-адреса: g.vorobets@chnu.edu.ua
Східноукраїнський Національний університет імені В. Даля, http://snu.edu.ua/
тел.: +38(0645)40342
Відповідальна особа: Інна СКАРГА-БАНДУРОВА, професор, доцент 
Контакти: тел.: +3806604772752 
e-адреса:  skarga_bandurova@ukr.net
Запорізький національний технічний університет, www.zntu.edu.ua/
тел.: +38 (061) 764-25-06
Відповідальна особа: Равіль КУДЕРМЕТОВ, доктор, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж
Контакти:  тел.: +380509479790,
e-адреса:  kudermetov@gmail.com
Тернопільський національний економічний університет, www.tneu.edu.ua
тел.: +38 0352 475078 
Відповідальна особа: Анатолій САЧЕНКО, професор, факультет комп’ютерних інформаційних технологій
Контакти:  тел.: +380974313425
e-адреса:  as@tneu.edu.ua
Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, www.chdu.edu.ua
тел.: +38 0152 500333
Відповідальна особа:  Юрій КОНДРАТЕНКО, професор 
Контакти: тел.: +380956883700
e-адреса:  y_kondrat2002@yahoo.com
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова, ipme.kiev.ua
тел.: +38(044)4241063, факс: +38(044)4240586
Відповідальна особа:
Володимир МОХОР, професор, директор
Контакти: 
тел.: +380152464074
e-адреса:  v.mokhor@gmail.com
SmartME University,
http://smartme.university/
тел.: +38 (044) 238-83-01
Відповідальна особа: 
Оксана БІЛА, директор
Контакти: тел.: +380664448878 
e-адреса:  oksana@smartme.university

Сайт проекту:  aliot.eu.org 

 

ЄВРОПЕЙСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО В СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ ДЛЯ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ ТА МОЛДОВИ

573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP
 

     

Коротка назва проекту: HRLAW
Регіональний Спільний проект Пріоритет – Розроблення освітніх програм
Тривалість проекту: 15 жовтня 2016 –  14 жовтня 2019
Програма фінансування ЄС:  Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE)
Сума гранту програми Еразмус+ (CBHE): 746 380,00 €
Цільова група: студенти, аспіранти, біженці з окупованих територій.
Отримувач гранту: 
Талліннський Технічний Університет,  Естонія

Координатор: Мадлі КРІСПІН, Начальник відділу міжнародних проектів 

Контакти: тел.: +372 620 35 02
е-адреса: madly.krispin@ttu.ee
Партнерство:
 • Талліннський Технічний Університет, Естонія 
 • Університет Коледж Корку, Національного університету Ірландії, Республіка Ірландія
 • Королівський Технічний Університет, Швеція
 • Університет Хадерсфільду, Великобританія
 • ТОВ Інерція Діджитал, Іспанія
 • Молдовський державний університет, Молдова
 • Поліцейська академія ім. Штефана чел Маре, Молдова
 • Бельцький державний університет ім. Алеку Руссо, Молдова
 • Республіканський центр для дітей та молоді ГУТТА-КЛАБ, Молдова
 • Міністерство освіти Республіки Молдова, Молдова
 • Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, Україна
 • Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський Авіаційний Інститут», Україна
 • Хмельницький національний університет, Україна 
 • Міжнародний науково-технічний університет ім. академіка Ю. Бугая, Україна
 • Українська студентська асоціація, Україна
 • Недержавна організація «МАМА-86», Україна
 • Міністерство освіти та науки України, Україна
Мета та завдання проекту:
Метою проекту HRLAW є підтримка  України і Молдови у подоланні викликів, пов’язаних із впровадженням Європейської політики та міжнародних стандартів у сфері захисту прав людини за рахунок створення потенціалу та розробки відповідного інструментарію.
Завдання проекту: 
 • створити Офіси Студентського Обмудсмену та запровадити Кодекс академічної чесності до вересня 2019 р.;
 • впровадити кейс-орієнтовану програму з прав людини для студентів магістратури в українських і молдавських університетах до вересня 2019 року;
 • впровадити кейс-орієнтовану програму з прав людини для докторантів в українських і молдавських університетах до вересня 2019 року;
 • забезпечити механізм для інтенсивних заходів зі створення потенціалу для українських і молдавський тренерів з права до вересня 2019 року.
Напрями діяльності за проектом:
 • SWOT аналіз;
 • створення та інтеграція в структуру університетів партнерів Офісів Студентського Омбудсмену (ОСО);
 • оснащення ОСО;
 • розроблення магістерських модулів, підручників та графіків стажування;
 • розроблення навчальних модулів для аспірантів, підручників та графіків стажування;
 • реалізація навчальних програм, гостьових лекцій та стажувань;
 • проведення Європейськими спеціалістами тренінгів в Українських та Молдавських університетах;
 • розроблення навчальних модулів для безперервного навчання;
 • підготовка технічного та фінального звітів;
 • реалізація заходів з поширення інформації про проект;
 • розроблення дизайну та запуск сайту проекту;
 • розроблення карт фінансування;
 • операційний та фінансовий менеджмент проекту.
Очікувані результати:
 • Проаналізовано досвід та кращі приклади Європейських партнерів.
 • Створено ОСО в університетах країн-партнерів, в структурі відповідних існуючих центрів.
 • Розроблено і вивірено 2 національних протоколи коду академічної чесності.
 • Розроблено навчальні програми та підручники для 9 модулів для магістрів 6 українських та молдавських університетів. 
 • Розроблено вивірено та випробувано підручники й навчальні програми із 5 кейс-орієнтованих модулів з прав людини для докторантів в українських і молдавських університетах.
 • Оснащено ОСО.
 • Розроблено навчальні програми та підручники для 2 модулів для безперервного навчання.
 • Розроблено сайти проекту та ОСО.
 • Розроблено два національних робочих плани та карти фінансування.
 • Розроблено план якості проекту та проведено оцінку якості проекту.
 • Розроблено та реалізовано стратегію стійкості результатів, розповсюдження і використання результатів проекту.
 • Реалізовано координацію проекту, виконано фінансовий та оперативний менеджмент.
Координатор проекту від України:
Національний аерокосмічний університет ім. М.Е. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», www.khai.edu 
тел.: +38(057) 788-40-18, +38 (057) 788-40-09, факс: +38 (57) 315-11-31
Відповідальна особа: ст. викладач Костянтин ДАНЬКО, керівник міжнародних проектів
Контакти: тел.: +380957275652; +38 (057) 788-40-59;  e-адреса: kostiantyn.a.danko@gmail.com
Партнери з України: 
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, nlu.edu.ua
тел.: +380577041120; факс: +380577041171
Відповідальна особа:
Олександр ЧАСТНИК, доцент, керівник відділу міжнародних програм і зв’язків
Контакти: тел.: +380577049331
e-адреса: chastnyk@gmail.com
Хмельницький національний університет (ХНУ), www.khnu.km.ua
тел.: +380382728076; факс: +380382223265;
Відповідальна особа: Дмитро МЕДЗАТИЙ, доцент
Контакти
тел.: +380677128686
e-адреса: medza@ukr.net
Міжнародний науково-технічний університет (МНТУ), www.istu.edu.ua
тел.: +380442915364; факс: +380445592433
Відповідальна особа:  проф. Вероніка ХУДОЛЕЙ, ректор
Contacts: тел.:+380674665155
e-адреса: veronika_xxx@ukr.net
Українська Студентська Спілка (УСС), www.yss.com.ua
тел.: +380674466077; факс: +380444569290;
Відповідальна особа: Станіслав КУЦЕНКО, директор
Контакти: тел.:+380674466077; 
e-адреса: a57@ukr.net
Всеукраїнська екологічна ГО «MAMA-86», www.mama-86.org.ua
Відповідальна особа: 
Ольга ЦИГУЛЬОВА, заступник директора
Контакти: тел.:+380670220817; 
e-адреса: tsygulyova@gmail.com
Міністерство освіти і науки України,  www.mon.gov.ua; тел.: +380444813221 +380444813280; факс: +380444814796
Відповідальна особа: Ганна НОВОСАД, начальник управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції
Контакти: a_novosad@mon.gov.ua

Сайт проекту: http://hrlaw.eu.org/